Misi kaca pautan adalah untuk membekalkan produk berkualiti tinggi, disesuaikan dengan keperluan pelanggan kami, memenuhi keperluan dan piawaian dan norma mereka.Kami mahu menjadi pembekal utama kaca aras tolok, kaca penglihatan bulat, kaca penglihatan tiub, kaca penglihatan, kaca AG, kaca wafer dan kaca industri lain.Melalui bantuan dan nasihat yang diberikan oleh pekerja mahir, penghantaran tepat pada masanya dan kerjasama berterusan, Kami sedang membina hubungan perniagaan yang stabil dan saling menguntungkan dengan pelanggan kami.

baca lagi
lihat semua